HAG giao dịch 19 triệu cổ phiếu phát hành thêm
08/01/2011 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) như sau:

    • Số lượng: 19.000.000 cổ phiếu (Mười chín triệu cổ phiếu).
    • Đây là số cổ phiếu phát hành thêm riêng lẻ cho đối tác chiến lược hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1808/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2010 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
    • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng).
    • Ngày niêm yết có hiệu lực: 05/01/2011
    • Ngày chính thức giao dịch: 12/01/2012