Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
14/03/2018 07:59

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: File download


Tin gần đây

06/03/2018 07:56
24/02/2018 15:36
08/02/2018 07:40
31/01/2018 16:03
31/01/2018 16:00
30/01/2018 15:51