Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

24/04/2013 09:28
Chiều 23/04/2013, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh với sự tham dự của 349
 
05/01/2013 09:07
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 04 - 01 - 2013
 
20/04/2012 09:06
Công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
 
02/07/2011 09:05
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 01 tháng 07 năm 2011
 
25/12/2010 09:05
Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 như sau :
 
19/08/2010 09:04
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường như sau:
 
21/03/2010 09:49
Ngày 19/3/2010, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.
 
06/10/2009 09:38
Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường ngày 05-10-2009
 
TRANG ĐẦU12TRANG CUỐI