Tin chính

08/08/2016 14:53
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 06 - 08 - 2016 với nội dung như sau:
 
02/08/2016 10:04
Ngày 31/07/2016, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động khách sạn 5 sao Melia Yangon tại thành phố Yangon, Myanmar. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông U
 
01/08/2016 15:19
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 như sau:
 
08/07/2016 13:12
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về nội dung công việc như sau:
 
05/07/2016 13:17
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 04 - 07 - 2016 với nội dung như sau:
 
27/06/2016 15:34
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xin thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:
 
07/06/2016 15:04
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2015 như sau:
 
16/05/2016 17:41
Ngành sản xuất nông nghiệp(cao su,mía đường,cọ dầu,trồng cây ăn trái,trồng cỏ nuôi bò) là một mũi nhọn chính trong định hướng phát triển của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực