Tin chính

27/06/2016 15:34
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xin thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:
 
07/06/2016 15:04
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2015 như sau:
 
16/05/2016 17:41
Ngành sản xuất nông nghiệp(cao su,mía đường,cọ dầu,trồng cây ăn trái,trồng cỏ nuôi bò) là một mũi nhọn chính trong định hướng phát triển của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực
 
04/05/2016 15:07
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I- 2016 như sau:
 
04/05/2016 15:06
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng Quý I - 2016 như sau:
 
04/05/2016 11:31
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2016 như sau:
 
04/05/2016 11:28
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính riêng Quý 1 năm 2016 như sau:
 
19/04/2016 12:18
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo cần tuyển 2.000 lao động phổ thông. Tiêu chuẩn: Trong độ tuổi lao động; Có sức khỏe tốt; Cần cù, siêng năng, chịu khó