Tin chính

19/05/2012 09:53
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2012.
 
05/05/2012 14:02
Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một số bài viết về tình hình nợ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Là một công ty đại chúng, Hoàng Anh Gia Lai rất hoan nghênh các bài viết
 
25/04/2012 10:26
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ kỳ báo cáo Quý I/2012 so với Quý I/2011 như sau:
 
24/04/2012 16:15
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1-2012 như sau
 
20/04/2012 09:47
Chiều ngày 19/04/2012, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí
 
18/04/2012 14:45
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
 
05/04/2012 15:58
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với các thông tin sau:
 
04/04/2012 10:27
Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 31-03-2012 như sau