Tin chính

07/06/2016 15:04
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2015 như sau:
 
16/05/2016 17:41
Ngành sản xuất nông nghiệp(cao su,mía đường,cọ dầu,trồng cây ăn trái,trồng cỏ nuôi bò) là một mũi nhọn chính trong định hướng phát triển của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực
 
04/05/2016 15:07
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I- 2016 như sau:
 
04/05/2016 15:06
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng Quý I - 2016 như sau:
 
04/05/2016 11:31
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2016 như sau:
 
04/05/2016 11:28
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính riêng Quý 1 năm 2016 như sau:
 
19/04/2016 12:18
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo cần tuyển 2.000 lao động phổ thông. Tiêu chuẩn: Trong độ tuổi lao động; Có sức khỏe tốt; Cần cù, siêng năng, chịu khó
 
15/04/2016 14:45
Ngày 15/4/2016, trên một số phương tiện truyền thông báo chí có đưa tin nhân viên công ty Hoàng Anh Gia Lai đánh dân, đập máy ảnh của cộng tác viên Báo Thanh Niên tại khu vực gần trang trại dự án