Tin chính

18/10/2016 08:11
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:
 
05/10/2016 07:58
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo cần tuyển 3.000 lao động phổ thông. Tiêu chuẩn: Trong độ tuổi lao động; Có sức khỏe tốt; Cần cù, siêng năng, chịu khó
 
16/09/2016 11:04
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
 
16/09/2016 10:51
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi bổ sung Điều lệ theo luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:
 
07/09/2016 09:50
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) với các thông tin sau:
 
06/09/2016 11:16
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty như sau:
 
31/08/2016 09:58
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình Vấn đề cần nhấn mạnh của Kết luận kiểm toán về BCTC hợp nhất bán niên như sau:
 
30/08/2016 17:05
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét bán niên 2016 như sau: