Tin chính

01/10/2015 11:19
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 30 - 09 - 2015 với nội dung như sau:
 
29/09/2015 11:15
Sáng 29/9, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã cho ra mắt sản phẩm mới Nuti sữa tươi 100%, thành quả từ sự hợp tác với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời công bố dự án hợp tác phát
 
07/09/2015 07:49
Công ty Cổ phần Bò sữa Tây nguyên hiện đang triển khai dự án đầu tư chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Gia Lai (Việt Nam), có nhu cầu tuyển dụng :
 
04/09/2015 22:15
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét bán niên 2015 như sau:
 
04/09/2015 14:36
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2015 như sau:
 
27/08/2015 14:19
Với mục đích cùng chung tay vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp Việt Nam nói chung và nông thôn mới nói riêng, Tập đoàn HAGL và Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đã xin gia nhập Tổng hội Nông nghiệp và
 
25/08/2015 15:48
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24 - 08 - 2015 với nội dung như sau:
 
22/08/2015 09:15
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xin công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu Doanh nghiệp