Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh cung cấp thông tin và định hướng công việc cho nhà quản lý, phòng ban. Giúp doanh nghiệp duy trì tính cạnh tranh.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2024 - 2030 được hoạch định dựa trên thông tin có được từ việc khảo sát những yếu tố bên trong và bên ngoài công ty:
CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG & VẬN HÀNH XUẤT SẮC

Sứ mệnh của Công ty là tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn từ việc áp dụng phương thức nông nghiệp tuần hoàn.

Năm 2030, HAGL sẽ trở thành công ty về nông nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam với quy mô 30.000 ha. Vươn tầm thành nhà cung ứng sản phẩm nông nghiệp đến nhiều nước khu vực Châu Á

Đoàn kết là sức mạnh (Gắn kết chặt chẽ - Quan tâm sâu sắc - Trung thành tuyệt đối)

Tập trung cao vào sáng tạo và chuyển giao giá trị cho các khách hàng là doanh nghiệp lớn, các thương nhân quốc tế, bắt kịp xu hướng bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa. Vận hành xuất sắc, hài hòa, gắn kết.

Thực thi chiến lược kinh doanh:

Để thực thi thành công chiến lược kinh doanh trong 7 năm sắp đến, HAGL sẽ đổi mới bộ máy quản trị, quản lý và điều hành công ty. HĐQT tập trung vào quản trị công ty và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, làm cơ sở định hướng và cung cấp thông tin cho Ban Điều Hành tổ chức thực hiện. Việc thực thi hiệu quả chiến lược, hiện thực hóa tầm nhìn, dựa trên cơ sở tập trung vào các mục tiêu ưu tiên nhưng vẫn đảm bảo thực thi hài hòa các thành tố về khách hàng, năng lực nội bộ, quy trình vận hành và tài chính.

Năm 2024 nói riêng và giai đoạn 2024 - 2030, HAGL vận hành theo mô hình “Nông Nghiệp Tuần Hoàn”. HAGL coi trọng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và các giải pháp công nghệ nhằm tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ trở lại cho quá trình sản xuất nông nghiệp, hình thành nên chuỗi sản xuất khép kín. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường tiến tới phát triển bền vững.


`
Quay lên đầu trang